Produkty

Výběr nabízených prodktů a služeb

Provozování tepelných hospodářství

Ústřední vytápění (parní, horkovodní, teplovodní, podlahové, teplovzdušné, sálavé [světlé a tmavé zářiče] atd.)

Kogenerační jednotky

Kotelny na plynná, kapalná a pevná paliva (obnovitelné zdroje bez omezení výkonu), teplovodní, horkovodní, parní

Alternativní zdroje tepla (tepelná čerpadla, sluneční kolektory atd.)

Sekundární rozvody tepla (teplovody, horkovody, parovody) včetně rozvodů předizolovaného potrubí pro bezkanálové uložení- nízkotlaké a středotlaké průmyslové plynovody

Plynová zařízení bez omezení výkonu

Zdravotnická zařízení (ocelové, plastové, měděné a nerez rozvody) včetně komletace a osazení zařizovacími předměty (vany, baterie atd.) od tuzemských i zahraničních výrobců (vždy dle požadavků odběratele)

Rozvody chlazení a zařízení pro chlazení objektů

Vodovody (ocelové, plastové) za použití klasických i moderních technologií montáže (svařování, lepení)

Potravinářské a technologické rozvody (nerez, svařování v ochranné atmosféře atd.)

Elektroinstalace, měření a regulace energetických celků (kotelen, výměníkových stanic, kogeneračních jednotek atd.)

Environmentální politika společnosti

Environmentální politika společnosti

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání