Environmentální politika

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Czech heat service s.r.o. Vedení společnosti Czech heat service s.r.o. vyhlašuje tuto environmentální politiku:

Společnost Czech heat service s.r.o. se sídlem v Na Lánech 58/21, Nová Ves, 709 00 Ostrava se zaměřuje na komplexní dodávky ve stavebnictví a tepelné technice pro objekty občanské a průmyslové výstavby.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny se stavební výrobou a poskytováním služeb v oblasti občanské a průmyslové výstavby, mohou přímo nebo nepřímo působit na životní prostředí.

Czech heat service s.r.o. klade důraz na ochranu životního prostředí při všech svých činnostech a formuluje tyto zásady své environmentální politiky:

Trvale dodržovat příslušné právní požadavky a nařízení a správní rozhodnutí na ochranu životního prostředí.

Šetrně zacházet s přírodními zdroji, zejména při používání materiálů, energií a při nakládání s vodami.

Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí při přípravě a realizaci investičních záměrů svých zákazníků.

Předcházet negativním vlivům na životní prostředí využíváním všech dostupných technických a organizačních prostředků.

Zvyšovat znalosti, dovednosti a povědomí zaměstnanců v oblasti péče o životní prostředí, předcházení negativních vlivů společnosti na životní prostředí a snižování rizik vzniku mimořádných nehod a havárií.

Otevřeně komunikovat s veřejností, orgány státní správy, zákazníky a zainteresovanými stranami z hlediska ochrany životního prostředí.

Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.

Pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém environmentálního managementu: k tomu účelu jsou stanoveny environmentální cíle, kompetence a potřebné zdroje.

Czech heat service s.r.o. se zavazuje k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích svých ekonomických zdrojů.

V Ostravě 20.1.2022

Ing. Bc. Martin Jaich - jednatel

Environmentální politika společnosti

Environmentální politika společnosti

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání